Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin
.

Załączone pliki:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNOCIN STUDIUM UWARUNKOWAŃ (SUKZPGCSU.pdf - 12479.893 KB)
Data publikacji: 2010-05-18 10:58:27 Redaktor: Piotr Giereś
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZARNOCIN STUDIUM KIERUNKÓW (SUKZPGCSK.pdf - 11590.855 KB)
Data publikacji: 2010-05-18 11:08:10 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl