Wybory uzupełniające 2011
.

Załączone pliki:
Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w Okręgu Wyborczym 14. (zarzwybory2011.pdf - 110.047 KB)
Data publikacji: 2011-07-11 10:54:55 Redaktor: Piotr Giereś
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 8 lipca 2011r. (komunikatwyb2011.pdf - 53.499 KB)
Data publikacji: 2011-07-11 10:56:02 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie w sprawie ustalenia granic Okręgu Wyborczego Nr 14. (obw_okregiuzp.pdf - 35.243 KB)
Data publikacji: 2011-07-22 12:28:22 Redaktor: Piotr Giereś
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie. (POSTANOWIENIE_UZUP2011.pdf - 53.695 KB)
Data publikacji: 2011-08-03 08:11:02 Redaktor: Piotr Giereś
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składanie aprawozdań finansowych (komunikatspraw.pdf - 48.107 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 13:59:57 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w sprawie powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie (uchwprzewod.pdf - 35.307 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:01:34 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie (uchwzatepca.pdf - 34.955 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:02:34 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w sprawie powołania obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie zarządzonych na dzień 11 września 2011 r. (uchwobsinf.pdf - 110.895 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:04:59 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie (infdyzur.pdf - 40.763 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 14:06:47 Redaktor: Piotr Giereś
PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA DO RADY GMINY W CZARNOCINIE (bez_glosowania2011.pdf - 43.375 KB)
Data publikacji: 2011-09-12 13:35:28 Redaktor: Piotr Giereś
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIJĄCYCH DO RADY GMINY W CZARNOCINIE (protokol2011.pdf - 95.935 KB)
Data publikacji: 2011-09-12 13:37:15 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl