Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
.

Załączone pliki:
Obwieszczenie Wójta Gminy w Czarnocinie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (obwobwody215.pdf - 690.145 KB)
Data publikacji: 2015-04-09 09:14:46 Redaktor: Piotr Giereś
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców (apelpkw2015.pdf - 510.231 KB)
Data publikacji: 2015-04-16 14:55:55 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (49_2015.pdf - 57.55 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 20:42:45 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (50_2015.pdf - 60.075 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 20:43:28 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (53.pdf - 84.703 KB)
Data publikacji: 2015-04-17 20:44:28 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja o dyżurach w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9 - 10 maja 2015 r. (dyzur2015.pdf - 454.729 KB)
Data publikacji: 2015-04-24 10:31:39 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnocinie (infobw1.pdf - 326.397 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 12:39:39 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Stradowie (infobw2.pdf - 325.983 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 12:40:22 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sokolinie (infobw3.pdf - 326.561 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 12:40:42 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja o dyżurach w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 - 24 maja 2015 r. (Dyzur_P_RP_201524.pdf - 47.787 KB)
Data publikacji: 2015-05-23 08:47:51 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl