Wybory uzupełniające 2016
.

Załączone pliki:
Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie (zarzwojewodywyb2016.pdf - 694.546 KB)
Data publikacji: 2016-02-04 13:44:33 Redaktor: Piotr Giereś
Komuniakt Komisarza Wyborczego w Kielcach II o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do skaładu Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie w wyborach uzupełniających (komunikatwyb2016.pdf - 426.363 KB)
Data publikacji: 2016-02-04 13:45:20 Redaktor: Piotr Giereś
Komuniakt Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających (komuniaktzaw2016.pdf - 279.937 KB)
Data publikacji: 2016-02-04 13:46:16 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym (obwgranice2016.pdf - 242.632 KB)
Data publikacji: 2016-02-15 15:42:33 Redaktor: Piotr Giereś
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej (postkomisarza2016.pdf - 430.191 KB)
Data publikacji: 2016-02-26 11:37:22 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie, zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016r. (infkomisjagmin2016.pdf - 267.986 KB)
Data publikacji: 2016-02-29 14:12:02 Redaktor: Piotr Giereś
Komuniakt Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych (komsprawozdania2016.pdf - 411.382 KB)
Data publikacji: 2016-03-14 12:24:26 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja Gminej Komisji Wyborczej - o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych (inflosowanie2016.pdf - 227.141 KB)
Data publikacji: 2016-03-18 13:04:31 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (obwgraniceobw.pdf - 447.305 KB)
Data publikacji: 2016-03-25 11:22:00 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała Nr 4/16 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 31.03.2016 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr w Michałowicach z siedzibą - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach 33a (uchwala4.pdf - 299.499 KB)
Data publikacji: 2016-04-01 09:25:42 Redaktor: Piotr Giereś
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie z dnia 31 marca 2016 r. o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie, zarządzonych na 24 kwietnia 2016 r. (komunikat31.pdf - 308.512 KB)
Data publikacji: 2016-04-01 09:26:59 Redaktor: Piotr Giereś
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnocinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie, zarządząnych na dzień 24 kwietnia 2016 r. (obwlisty2016.pdf - 267.002 KB)
Data publikacji: 2016-04-04 13:58:05 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA w sprawie udostępnienia spisu wyborców (infospis2016.pdf - 41.208 KB)
Data publikacji: 2016-04-04 15:50:55 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl