Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2019 roku
.
Załączone pliki:

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin z dnia 21.01.2019 r
(Biiez21012019.pdf - 869.825 KB) Data publikacji: 2019-01-29 10:24:39 Redaktor: Piotr Giereś
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Czarnocin z dnia 21.01.2019 r. - monitoring parametrów grupy A
(SprawwodocrupyA.pdf - 1651.526 KB) Data publikacji: 2019-01-29 10:25:50 Redaktor: Piotr Giereś
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2018 r. dla wodociągu publicznego Czarnocin z dnia 10.01.2019 r
(Ocena10012019.pdf - 1397.656 KB) Data publikacji: 2019-02-05 09:56:22 Redaktor: Piotr Giereś
Roczna, obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Czarnocin z dnia 04.03.2019 r
(Rocznaczarnocin.pdf - 1845.209 KB) Data publikacji: 2019-03-18 13:40:12 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl