Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
.
Załączone pliki:

Regulamin utrzymania czystości i porządku
(regulaminXXV_166_2016.pdf - 297.505 KB) Data publikacji: 2019-01-18 09:11:22 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl