Wzory druków
.

Załączone pliki:
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY (osmrg.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2010-01-05 10:32:14 Redaktor: Piotr Giereś
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE (omwkg.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2010-01-05 10:34:12 Redaktor: Piotr Giereś
Opis: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (XIII_109_2011..zip - 1524.116 KB)
Data publikacji: 2014-01-13 09:49:45 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl