Informacja o naborze na stanowisko – prowadzenie Filii Bibliotecznej w Michałowicach

2014-09-08 14:28:34 Ogłoszenia

.

Informacja o naborze - pobierz

Załączniki:

1) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2) Kwestionariusz osobowy

3) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Zobacz również: