Konsultacje projektu pn. Program współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

2015-03-03 14:30:25 Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i czekamy na Państwa opinie.

Program współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - pobierz

Zobacz również: