Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ciuślice

2015-11-20 10:09:54 Ogłoszenia

.

Ogłoszenie  - pobierz

Zobacz również: