Obwieszczenie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-08-01 11:27:50 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że w dniu 26.07.2016 roku wpłynęło do tut. organu odwołanie

od decyzji Nr 1/2016 z dnia 12.07.2016 r., znak: RBG.6733.1.10.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej” w ramach zadania pod nazwą „ PBW na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn w m. Michałowice gm. Czarnocin –RE Busko”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 40, 41, 43, 48/1, 53, 54, 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 110, 112, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/4, 119, 121, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 145, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 161, 162, 164, 169/1, 169/2, 170/2, 170/3, 170/4, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 244/3, 244/4, 245, 247/1, 247/2, 289, 290, 292, 293, 294 położonych w miejscowości Michałowice, gm. Czarnocin.

Zobacz również: