Obwieszczenie

2016-08-11 13:20:01 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej Zagajów - Charbinowice, działka nr ewid. 311 od km 1+400 do km 2+695, na dł. 1295 m

 Obwieszczenie - pobierz

Zobacz również: