Obwieszczenie dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż

2017-10-17 10:55:53 Ogłoszenia

.

obw77612017.jpg

Zobacz również: