Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-23 12:55:28 Ogłoszenia o naborze

.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Małgorzata Pieron, zam. Zagajów


Jednocześnie informuję się, że drugi etap tj. rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatką odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie w wyznaczonym terminie, o którym kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie.


Wójt Gminy

/-/ Maria Kasperek

Zobacz również: