Ogłoszenie otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-06-15 22:04:48 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w UG - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata - pobierz

Oświadczenie dla kandydata obiegającego się o prace - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku - pobierz

Zobacz również: