Załączniki graficzne do ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak : BG.6840.1.1.2018

2019-05-16 09:50:12 Ogłoszenia

.

Mapa nr 1  z lokalizacją działki 288 Koryto

Mapanr1Koryto.bmp 

 Mapa nr 2 z lokalizacją działki 288 Koryto

Mapa2Koryto.bmp 

Zobacz również: