Załącznik graficzny do ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak : BG.6840.1.2.2018

2019-05-16 09:59:59 Ogłoszenia

.

Mapa nr 1 z lokalizacją działki 335 Sokolina

Mapanr1Sokolina.bmp 

Zobacz również: