Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128 o powierzchni 0,11ha w obrębie Bieglów

2019-05-22 13:21:07 Ogłoszenia

.

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128 o powierzchni 0,11ha w obrębie Bieglów - pobierz

Zobacz również: