Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.

2019-06-25 11:47:08 Ogłoszenia

„Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Charzowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie na działkach nr ew.: 114, 120, 121, 115, 116, 119, 189, 398, 387, 190, 191, 192, 395, 208, 211, 215, 246, 393, 217, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 249, 261, 319, 321, 322, 327, 328, 330, 335, 336, 268, 337/3, 324/1, 324/2, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 345, 350, 354, 353, 360/1, 361/1, 375, 376, 161, 394, 326, 389.” Znak: BG.6733.2.2019 z dnia 24.06.2019 r.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego - pobierz

Zobacz również: