Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak : BG.6840.1.5.2018

2019-07-23 11:12:46 Ogłoszenia

.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym - pobierz

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa- pobierz

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa - pobierz

Mapa z lokalizacją działki 593 Kolosy - pobierz

Zobacz również: