Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2019-08-09 10:04:53 Ogłoszenia

.


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym - pobierz

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: