Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2019-09-24 15:06:31 Ogłoszenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych.

obwieszczenie - pobierz

Zobacz również: