Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.3.3.2019.

2020-04-17 13:45:18 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia o przetargu - pobierz 

Mapa lokalizacji działki - pobierz

Wzór oświadczenia mal. wspólność majątkowa - pobierz

Wzór oświadczenia mal. rozdzielność majątkowa - pobierz

 

Zobacz również: