Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak:BG.6840.4.1.2019.

2020-04-17 13:51:31 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia o przetargu - pobierz

Mapa lokalizacji działki - pobierz

Wzór oświadczenia mal. wspólność majątkowa - pobierz

 Wzór oświadczenia mal. rozdzielność majątkowa - pobierz

Zobacz również: