Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.4.2.2019.

2020-04-17 13:56:45 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia o przetargu - pobierz

Mapa lokalizacji działki - pobierz

Wzór oświadczenia mal. wspólność majątkowa - pobierz

 Wzór oświadczenia mal. rozdzielność majątkowa - pobierz

Zobacz również: