Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

2020-05-04 18:07:10 Ogłoszenia

.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załączniki do nadzoru - pobierz

Umowa nadzór - pobierz

Zobacz również: