Zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin

2020-05-19 14:36:37 Ogłoszenia

.

Treść zapytania ofertowego - pobierz

Załączniki - pobierz

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art.4 pkt. 8 Ustawy

Zobacz również: