Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-06-05 13:01:01 Ogłoszenia

.

Treść przetargu ustnego nieograniczonego - pobierz

 Wzór oświadczenia mał. wspólność majątkowa - pobierz

 Wzór oświadczenia mał. rozdzielność majątkowa - pobierz

Zobacz również: