Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi Czarnocin- Koryto- Kamyszów działki nr ewid. 405, 132/2. Odcinek od km 2+ 751 do km 4+ 251, na dł. 1500 mb

2020-07-29 16:25:52 Ogłoszenia

.

Decyzja - pobierz

Zobacz również: