Informacja o wyniku rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-12-03 17:44:48 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: