Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 0519T Bugaj - Miłaczyce - Michałowice od km 1 + 750 do km 2+850

2018-07-12 12:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2018-07-12 12:02:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-07-11 15:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2018-06-15 22:37:21 Ogłoszenia

. więcej»

WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2018-06-04 13:04:28 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-05-15 14:55:35 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

2018-05-15 11:08:49 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja PPIS w Busku-Zdroju z dnia 02.05.2018 r. skierowana do konsumentów wody wodociągu publicznego Stawiszyce

2018-05-07 21:35:36 Ogłoszenia

. więcej»

Komunikat PPIS w Busku-Zdroju z dnia 20.04.2018 r. skierowany do konsumentów wody wodociągu publicznego Stawiszyce

2018-04-24 14:23:28 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-04-23 14:38:41 Ogłoszenia

. więcej»