Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-28 22:06:52 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. opracowania korekty Programu Rewitalizacji Gminy Czarnocin na lata 2015-2022

2017-04-27 22:26:57 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent ds. infrastruktury komunalnej

2017-04-14 10:18:11 Ogłoszenia

. więcej»

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

2017-04-10 14:00:05 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-07 14:34:42 Ogłoszenia

. więcej»

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

2017-04-06 13:58:24 Ogłoszenia

W kwietniu rusza rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnocin. Poniżej przedstawiamy informacje o terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego. Wszelkich informacji o zapisach do szkół udzielają dyrektorzy placówek. więcej»

Informacja

2017-03-21 14:50:10 Ogłoszenia

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Urzestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2016/2017

2017-03-17 11:46:35 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań

2017-02-28 09:17:14 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-02-24 14:47:43 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.Ia-4261/19/17 z dnia 24.02.2017 r. woda z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie jest przydatna do spożycia przez ludzi. więcej»