Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-08-04 14:45:49 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE

2017-07-27 08:22:58 Ogłoszenia

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE więcej»

Obwieszczenie

2017-06-30 12:04:23 Ogłoszenia

dot. inwestycji: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-06-14 13:48:31 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4262/108/17 z dnia 14.06.2017 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- kolektory słoneczne

2017-05-04 14:54:53 Ogłoszenia

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- kolektory słoneczne więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA

2017-04-28 22:22:32 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji.: Budowa ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-28 22:06:52 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. opracowania korekty Programu Rewitalizacji Gminy Czarnocin na lata 2015-2022

2017-04-27 22:26:57 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent ds. infrastruktury komunalnej

2017-04-14 10:18:11 Ogłoszenia

. więcej»

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

2017-04-10 14:00:05 Ogłoszenia

. więcej»