Ogłoszenie otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-06-15 22:04:48 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-06-04 14:48:18 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej

2018-06-04 14:16:08 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-05-14 13:18:09 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-28 09:35:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-27 11:06:34 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-03-14 10:02:20 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-27 10:44:57 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Geodezji

2018-02-27 10:41:38 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-23 12:55:28 Ogłoszenia o naborze

. więcej»