Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-13 11:20:54 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stradowie oznaczonej jako działka nr ewid. 608/1

2018-01-31 12:52:35 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2018 r.

2018-01-25 14:12:23 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2017-12-19 07:17:44 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-12-08 14:47:36 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 608/1 w miejscowości Stradów

2017-12-04 11:29:40 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

2017-12-04 11:19:16 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 160 w miejscowości Kolosy

2017-11-16 18:23:21 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-27 08:11:12 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż

2017-10-17 10:55:53 Ogłoszenia

. więcej»