Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-03-15 11:06:21 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-03-14 10:02:20 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-27 10:44:57 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Geodezji

2018-02-27 10:41:38 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-23 12:55:28 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

2018-02-23 12:48:03 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2018-02-20 09:35:26 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-02-14 13:43:07 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw budownictwa więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-13 11:20:54 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stradowie oznaczonej jako działka nr ewid. 608/1

2018-01-31 12:52:35 Ogłoszenia

. więcej»