Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-10-16 13:00:43 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXVIII odbędzie się dnia 29.10.2013r. ( wtorek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-15 09:14:46 Ogłoszenia

W dniu 11.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin, powiat Kazimierski. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-03 11:44:29 Ogłoszenia

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin, powiat Kazimierski więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-10-02 12:57:55 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia" Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnocin" więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:47:54 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.4.2013 więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:43:25 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.1.2013 więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 16:40:02 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 11:00:30 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin więcej»

Obwieszczenie

2013-09-12 21:43:12 Ogłoszenia

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie, w gminie Czarnocin, powiat kazimierski realizowanego przez Gminę Czarnocin; 28-506 Czarnocin 100 więcej»

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PILOTAŻOWY PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS III i IV

2013-09-03 15:04:21 Ogłoszenia

. więcej»