OBWIESZCZENIE

2015-06-19 08:40:17 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./ zawiadamia się
więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-06-16 13:41:14 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze – referent do spraw infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-06-12 12:46:03 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-06-08 14:42:01 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr VIII Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 17.06.2015r. ( środa ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2015-06-01 16:42:49 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2015-05-07 14:07:37 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./
zawiadamia się więcej»

Owieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie

2015-05-07 13:07:40 Ogłoszenia

. więcej»

Uchwała Nr 5/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie z dnia 6 maja 2015 r.

2015-05-07 13:06:15 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2015-04-03 08:52:35 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-03-27 13:29:22 Ogłoszenia

. więcej»