Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Czarnocinie - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2015-12-14 13:32:48 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-12-14 12:09:28 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./
zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Malżyce

2015-12-11 17:09:40 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Mękarzowice

2015-12-11 17:07:38 Ogłoszenia

. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – PROWADZENIE FILII BIBLIOTECZNEJ W MICHAŁOWICACH

2015-12-04 14:27:27 Ogłoszenia o naborze

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik filii bibliotecznej 3/4 etatu /30 godzin tygodniowo/ w Filii Bibliotecznej w Michałowicach więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2015-11-30 11:53:24 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Swoszowice

2015-11-20 14:14:04 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Dębiany

2015-11-20 10:17:26 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Bieglów

2015-11-20 10:13:21 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Będziaki

2015-11-20 10:10:56 Ogłoszenia

. więcej»