Konsultacje projektu pn. Program współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

2015-03-03 14:30:25 Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i czekamy na Państwa opinie. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-03-02 12:29:14 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr V Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 10.03.2015r. ( wtorek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Obwieszczenie

2015-02-20 13:33:34 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami/, w dniu 20.02.2015r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych

2015-02-09 06:53:20 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

2015-02-05 09:45:18 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2015-02-03 14:50:18 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie przeznacza do dzierżawy w drodze bezprzetargowej następujące działki więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

2015-01-23 10:48:58 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-01-21 07:40:59 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr IV Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 30.01.2015r. ( piątek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-12-23 14:59:16 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr III Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 30.12.2014r. ( wtorek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

2014-12-01 08:47:25 Ogłoszenia

Wójt Gminy zaprasza na I sesję Rady Gminy w Czarnocinie, która odbędzie się dnia 01.12.2014r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»