Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-10-02 12:57:55 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia" Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnocin" więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:47:54 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.4.2013 więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:43:25 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.1.2013 więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 16:40:02 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 11:00:30 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin więcej»

Obwieszczenie

2013-09-12 21:43:12 Ogłoszenia

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie, w gminie Czarnocin, powiat kazimierski realizowanego przez Gminę Czarnocin; 28-506 Czarnocin 100 więcej»

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PILOTAŻOWY PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS III i IV

2013-09-03 15:04:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-28 14:15:02 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 28.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-28 14:12:09 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 28.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-20 13:48:11 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 07.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor:
Gmina Czarnocin 100, 28 - 505 Czarnocin dla przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin, powiat Kazimierza Wielka. więcej»