Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-04-16 14:15:32 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLV odbędzie się dnia 25 .04.2014r. ( piątek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-03-13 12:01:48 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLIV odbędzie się dnia 20.03.2014r.( czwartek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-01-15 10:29:33 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLII odbędzie się dnia 28.01.2014r. ( wtorek ) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-13 14:46:34 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działki nr 608 o łącznej powierzchni 0,64 ha położonej w Stradowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku Zdroju V zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Sygn.V Ns 130/13 z dnia 03.12.2013r.. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:23:11 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:22:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-12-10 23:50:43 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLI odbędzie się dnia 30.12.2013r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie

2013-12-03 13:35:39 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 03.12.2013r. Wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Ogłoszenie

2013-11-21 10:34:51 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 21.11.2013 wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2013-11-21 09:21:22 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»