Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-20 13:45:56 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 07.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor:
Gmina Czarnocin 100, 28 - 505 Czarnocin dla przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin, powiat Kazimierza Wielka. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-07-18 08:51:50 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXIV odbędzie się dnia 29.07.2013r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-06-25 14:26:24 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXIII odbędzie się dnia 27.06.2013r. ( czwartek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-05-24 11:49:54 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXII odbędzie się dnia 28.05.2013r. ( wtorek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
więcej»

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE

2013-05-24 09:04:22 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-05-15 21:01:01 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 13.05.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kablowej linii energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku” więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-04-15 13:03:20 Ogłoszenia

W dniu 15.04.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "budowa kontenerowej pompowni wody" na istniejącej sieci wodociągowej w Mikołajowie na działce nr ewid. 33, gm. Czarnocin. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-04-15 10:04:50 Ogłoszenia

W dniu 15.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 15: 26-110 Skarżysko Kamienna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia: "Budowa kablowej lini energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza
energetycznego do budynku." Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny objęty wnioskiem: Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi Nr 128, 130, 84/1 obręb Dębiany. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2013-04-09 10:25:48 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o liczbie kandydatów uczestniczących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2013-04-03 11:02:29 Ogłoszenia

. więcej»