Obwieszenie o wydaniu decyzji

2013-03-26 08:20:24 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 25.03.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach” oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2013-03-21 14:37:13 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-03-15 14:36:01 Ogłoszenia

W dniu 15.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:"Budowa kontenerowej przepompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie" Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny objęty wnioskiem: Działka oznaczona numerem ewidencyjnym Nr 33 obręb Mikołajów. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-03-15 14:28:48 Ogłoszenia

W dniu 15.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku Filii w Michałowicach" Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny obięty wnioskiem: Działka oznaczona numerem ewidencyjnym Nr 151 obręb Michałowice. więcej»

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

2013-03-13 10:53:50 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXX odbędzie się dnia 25.03.2013r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie

2013-03-04 12:48:55 Ogłoszenia

dotyczące postępowania z wniosku Jana Gandery o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez samoistnego posiadacza działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów numerem 2 o powierzchni 1,90 ha położonej w Miławczycach gmina Czarnocin. więcej»

Informacja dot. wykazu o dzierżawie nieruchomości

2013-03-01 08:33:39 Ogłoszenia

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 329/2 i 330/2 położonych w miejscowości Czarnocin o powierzchni 0,02ha i 0,40 ha więcej»

Ogłoszenie dot. spisów i kart inwentaryzacyjnych dla działek nr 359 i 360 położonych w Opatkowiczkach

2013-02-20 14:29:41 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

2013-02-15 12:27:50 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXIX odbędzie się dnia 20.02.2013r. ( środa ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
więcej»

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

2012-12-18 14:31:24 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXVII odbędzie się dnia 31.12.2012r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»