Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

2012-12-14 13:09:27 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. drogownictwa i rolnictwa

2012-12-14 13:07:20 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja komisji rekrutacyjnej dot. drugiego etapu konkursu na stanowisko urzędnicze referent ds. drogownictwa i rolnictwa

2012-12-12 08:49:40 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja komisji rekrutacyjnej dot. drugiego etapu konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

2012-12-12 08:47:00 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

2012-12-07 13:51:15 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXVI odbędzie się dnia 13.12.2012r. ( czwartek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Informacja komisji rekrutacyjnej dot. naboru na stanowisko referent do spraw drogownictwa i rolnictwa

2012-12-07 13:34:57 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja komisji rekrutacyjnej dot. naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzyowego

2012-12-07 13:32:55 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o liczbie kandydatów startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełnijących wymagania formalne na samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2012-12-06 14:51:36 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o liczbie kandydatów startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełnijących wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent do spraw drogownictwa i rolnictwa w Urzedzie Gminy w Czarnocinie

2012-12-06 14:50:20 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2012-11-20 14:33:26 Ogłoszenia

. więcej»