OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2010-03-29 08:26:35 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie
informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2010-02-10 13:47:25 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych. więcej»

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

2009-10-22 09:21:56 Ogłoszenia

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych więcej»

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE

2009-09-11 19:10:14 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru więcej»

Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia lub innnej pracy zarobkowej

2009-09-08 12:53:06 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-08-13 12:48:45 Ogłoszenia

W dniu 12.08.2009 została zawarta umowa więcej»

Szkolenia

2009-08-13 09:41:50 Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
od dnia 01 kwietnia 2009r.
przystąpił do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: więcej»

Ogłoszenie o naborze

2009-08-06 11:12:33 Ogłoszenia

WÓJT GMINY W CZARNOCINIE
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz1458)ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:29:47 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:26:25 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»