Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-08-13 12:48:45 Ogłoszenia

W dniu 12.08.2009 została zawarta umowa więcej»

Szkolenia

2009-08-13 09:41:50 Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
od dnia 01 kwietnia 2009r.
przystąpił do realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: więcej»

Ogłoszenie o naborze

2009-08-06 11:12:33 Ogłoszenia

WÓJT GMINY W CZARNOCINIE
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz1458)ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:29:47 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:26:25 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»

Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:23:26 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»

Główne numery kont Urzędu Gminy:

2009-07-20 08:26:36 Ogłoszenia

34 8480 0004 2003 0006 3627 0001 więcej»

.

2009-07-14 13:36:04 Ogłoszenia

Gminna Biblioteka Publiczna
Czarnocin 100A
28-506 Czarnocin
tel. 041 3512028 w.14
adres e-mail gbp.czarnocin@interia.pl więcej»

Zaproszenie

2009-07-09 12:20:33 Ogłoszenia

Z a p r o s z e n i e

Wójt Gminy w Czarnocinie zaprasza:

1.Do złożenia oferty na wymianę zniszczonych podłóg w części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czarnocinie. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN

2009-06-29 09:10:52 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczepy”.
więcej»