Ogłoszenie o zawarciu umowy

2009-07-22 12:23:26 Ogłoszenia o przebiegu przetargu

. więcej»

Główne numery kont Urzędu Gminy:

2009-07-20 08:26:36 Ogłoszenia

34 8480 0004 2003 0006 3627 0001 więcej»

.

2009-07-14 13:36:04 Ogłoszenia

Gminna Biblioteka Publiczna
Czarnocin 100A
28-506 Czarnocin
tel. 041 3512028 w.14
adres e-mail gbp.czarnocin@interia.pl więcej»

Zaproszenie

2009-07-09 12:20:33 Ogłoszenia

Z a p r o s z e n i e

Wójt Gminy w Czarnocinie zaprasza:

1.Do złożenia oferty na wymianę zniszczonych podłóg w części pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czarnocinie. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN

2009-06-29 09:10:52 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczepy”.
więcej»

Zmiana numeru konta

2008-12-16 13:08:19 Ogłoszenia

Informujemy uprzejmie mieszkańców naszej

Gminy – o nowym numerze konta bankowego

Gminy od 01 stycznia 2009 roku.

Nr rachunku: 34 8480 0004 2003 0006 3627 0001
Bank Spółdzielczy w Busko-Zdrój O/Krzyż
więcej»