Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i GeodezjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-06-30 08:20:44

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

Wniosek o udostępnienie/przekazanie informacji o środowisku i jego ochronie,

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów,

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania i transportu stałych odpadów od właścicieli nieruchomości,

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,

Stwierdzenie niekorzystnych zmian stanu wody na gruncie,

Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przeszczennego,

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

Podział nieruchomości,

Rozgraniczenie nieruchomości,

Wniosek o przeprowadzenie o rozgranieczenia nieruchomości,

Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę,

Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej/przeznaczonej pod zabudowę,

Wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,Powrót