Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-06-01 07:25:15

.

Załączone pliki
wykaz_2009.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2009r. (wykaz_2009.pdf - 29.627 KB)
Data publikacji: 2010-05-12 13:35:20 Redaktor: Piotr Giereś
wykaz2010.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2010r. (wykaz2010.pdf - 33.979 KB)
Data publikacji: 2011-03-07 13:08:04 Redaktor: Piotr Giereś
wykazulga2011.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2011 r. (wykazulga2011.pdf - 21.195 KB)
Data publikacji: 2012-03-21 11:05:07 Redaktor: Piotr Giereś
wykaz2012.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2012 r. (wykaz2012.pdf - 24.171 KB)
Data publikacji: 2013-04-05 08:13:25 Redaktor: Piotr Giereś
pomocpub2013.pdfSPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS (pomocpub2013.pdf - 283.247 KB)
Data publikacji: 2013-04-05 08:15:25 Redaktor: Piotr Giereś
wykazodroczenia2012.pdfWykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków udzielono ulgi w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty. (wykazodroczenia2012.pdf - 41.579 KB)
Data publikacji: 2013-04-05 12:57:15 Redaktor: Piotr Giereś
wykazumorzenia2013.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2013 r. (wykazumorzenia2013.pdf - 25.067 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 08:40:07 Redaktor: Piotr Giereś
sprawdeminis2014.pdf SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w 2014 r. (sprawdeminis2014.pdf - 140.468 KB)
Data publikacji: 2015-03-26 09:14:55 Redaktor: Piotr Giereś
wykazumorzenia2014.pdfWykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie umorzenia w 2014r. (wykazumorzenia2014.pdf - 181.356 KB)
Data publikacji: 2015-03-26 09:32:40 Redaktor: Piotr Giereś
wykazodroczenie2014.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2014 roku (wykazodroczenie2014.pdf - 218.548 KB)
Data publikacji: 2015-04-20 13:27:18 Redaktor: Piotr Giereś
wykfiz2015.pdfWykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w formie umorzenia w 2015r. (wykfiz2015.pdf - 195.181 KB)
Data publikacji: 2016-04-27 20:14:16 Redaktor: Piotr Giereś
wykulgfiz2015.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2015 r. (wykulgfiz2015.pdf - 226.401 KB)
Data publikacji: 2016-04-27 20:15:35 Redaktor: Piotr Giereś
wykazpomoc.pdfWykaz osób fizycznych, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej (wykazpomoc.pdf - 8931.329 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 12:11:24 Redaktor: Piotr Giereś
wykazulgi2017.pdfWykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł formie umorzenia w 2016 r. (wykazulgi2017.pdf - 188.835 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 12:13:21 Redaktor: Piotr Giereś
wykazodroczenia2017.pdfWykaz osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w formie odroczenia, rozłożenia na raty w 2016 r. (wykazodroczenia2017.pdf - 181.744 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 12:14:32 Redaktor: Piotr Giereś

Powrót