Wnioski i petycjeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-03-06 08:00:06

Strona zawiera wnioski i petycje.Załączone pliki:

Wniosek dot. akcji Czyste Gminy
(czystegminy1209.pdf - 5001.842 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych nieruchomości, których właścicielem jet Gmina
(nieruchomości1309.pdf - 497.46 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:56 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyników oceny stanu faktycznego publikowanych danych w BIP
(bipdane.pdf - 4059.977 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:57:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. spółek prawa handlowego
(Wniosek dot. spółek prawa prawa handlowego.pdf - 563.8 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:58:32 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
(spolki.pdf - 563.801 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:59:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód
(protokoly.pdf - 400.215 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:02 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich
(woda.pdf - 1956.445 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący akcji Czystsze Powietrze
(czystpowietrze.pdf - 2769.785 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:41:40 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego
(budzetob.pdf - 341.678 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:50:08 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedż na wniosek dot.akcji Czystsze Powietrze
(odpczystpowietrze.pdf - 124.411 KB) Data publikacji: 2016-11-15 09:14:36 Redaktor: Piotr Giereś
Petycja dot. scalania gruntów
(scalanie.pdf - 2693.311 KB) Data publikacji: 2016-11-15 14:21:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przekazywania informacji
(wninformacja.pdf - 639.188 KB) Data publikacji: 2016-11-17 12:55:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. przekazywania informacji
(odpwniosek2111.pdf - 254.358 KB) Data publikacji: 2016-11-21 13:22:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na petycje dot. scalania gruntów
(odpscalanie.pdf - 193.36 KB) Data publikacji: 2016-12-20 13:00:47 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(wnzwiezenta2017.pdf - 436.245 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:07:36 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(odpwnzwierzeta2017.pdf - 3257.396 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:10:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przedszkoli
(wnprzedszkola.pdf - 329.862 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:42:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wnioewidencjawnioskow2017.pdf - 321.503 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:09 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyrobów azbestowych
(wnioswyrazbest2017.pdf - 716.76 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:52 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wniosekinf2017.pdf - 179.575 KB) Data publikacji: 2017-03-09 12:21:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. monitoringu gminnych programów usuwania azbestu
(Wniosekdotazbest.pdf - 436.546 KB) Data publikacji: 2017-03-10 11:39:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. wyrobów azbestowych
(odpazbest2017.pdf - 220.518 KB) Data publikacji: 2017-03-14 11:02:46 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekprot.pdf - 197.722 KB) Data publikacji: 2017-03-17 09:41:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekszkody03.pdf - 396.424 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:16 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(odpszkody03.pdf - 1524.464 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:53 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. przedszkoli
(odpprzedszkole.pdf - 770.556 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:40:02 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. wyrobów azbestowych
(odazbest.pdf - 725.628 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:41:03 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
(inpubszkoly.pdf - 878.122 KB) Data publikacji: 2017-04-14 08:49:10 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych jednostek organizacyjnych
(danejednostek.pdf - 343.021 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:06:17 Redaktor: Piotr Giereś
Odp.na wniosek dot. danych jednostek organizacyjnych
(odpdanejednostek.pdf - 185.977 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:06:47 Redaktor: Piotr Giereś
wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(wnpartnerstwo.pdf - 175.389 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:12:16 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(wn1partnerstwo.pdf - 115.507 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:12:49 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(odppartnerstwo.pdf - 1069.298 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:13:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce
(wnprojpartnerstwo.pdf - 741.729 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:18:58 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(odpprojpartnerstwo.pdf - 198.795 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:19:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dotacji dla OSP
(wniosekosp.pdf - 313.763 KB) Data publikacji: 2017-07-17 10:55:23 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. dotacji dla OSP
(odpdotacjeosp.pdf - 556.188 KB) Data publikacji: 2017-07-17 10:56:45 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. ochrony zabytków i oświetlenia
(wnoswietlenie.pdf - 2421.758 KB) Data publikacji: 2017-07-18 12:27:00 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. ochrony zabytków i oświetlenia
(odpwnoswietlenie.pdf - 315.168 KB) Data publikacji: 2017-07-18 12:27:36 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości
(wnprzedsiebiorczosc.pdf - 2170.87 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:11:40 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju przedsiębiorczości
(odpprzesiebiorczosc.pdf - 274.205 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:13:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(wnzezwolenia.pdf - 212.855 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:17:30 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(odpzezwolenia.pdf - 235.559 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:18:22 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych sołtysów
(wnsoltysi.pdf - 159.51 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:11:48 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. danych sołtysów
(odpsoltysi.pdf - 370.464 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:13:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych zastępców Wójta, Skarbnika
(wnzastepcy.pdf - 205.053 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:18:17 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. danych zastepców Wójta Skarbnika
(odpzastepcy.pdf - 333.842 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:19:17 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. współpracy z kancelarią prawną
(wnwspkancelaria.pdf - 398.384 KB) Data publikacji: 2017-08-16 09:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. współpracy z kancelarią prawną
(odpwspkancelaria.pdf - 143.062 KB) Data publikacji: 2017-08-16 09:38:29 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Programu Domestos
(wnprogdomestos.pdf - 9236.106 KB) Data publikacji: 2017-09-05 13:51:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. Programu Domestos
(odpprogdomestos.pdf - 177.51 KB) Data publikacji: 2017-09-05 13:53:44 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zezwoleń na przewóz osób
(wnprzewozy.pdf - 204.064 KB) Data publikacji: 2017-09-07 10:02:28 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. zezwoleń na przewóz osób
(odpprzewozy.pdf - 137.501 KB) Data publikacji: 2017-09-07 10:03:24 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bilansu jedn. budżetowej
(wniosekbilans.pdf - 358.547 KB) Data publikacji: 2017-09-07 12:57:32 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. bilansu jedn. budżetowej
(odpbilans.zip - 2740.916 KB) Data publikacji: 2017-09-07 12:58:37 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych związanych ze sprawowaniem przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwięrzetami
(Wnzwierzeta.pdf - 6913.336 KB) Data publikacji: 2017-09-19 11:31:45 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. stanu mienia
(mienie.zip - 54020.089 KB) Data publikacji: 2017-10-04 08:46:17 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań SG-01
(wnSG01.zip - 66743.256 KB) Data publikacji: 2017-10-04 08:59:41 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań z budżetu Gminy cz.1
(sprawozdania1.zip - 49773.581 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:26:31 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań z budżetu Gminy cz. 2
(sprawozdania2.zip - 48689.803 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:33:49 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. programów komputerowych i aplikacji
(wnprogramy.pdf - 375.081 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:41:26 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. komunikacji z mieszkańcami
(wnkomunikacja.pdf - 741.684 KB) Data publikacji: 2017-10-10 12:40:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Młodzieżowych Rad Gmin
(radamlodz.pdf - 594.413 KB) Data publikacji: 2017-10-20 09:58:00 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przekazywania informacji dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców
(wnprzedsiebiorcy.pdf - 3128.047 KB) Data publikacji: 2017-11-10 11:52:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dotacji do szkół
(wndotacje.pdf - 822.885 KB) Data publikacji: 2017-11-14 10:00:58 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. kotłów na biomasę
(biomasa.pdf - 523.649 KB) Data publikacji: 2017-12-01 14:42:14 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. poprawy efektywności energetycznej
(wnefektyw.pdf - 2372.966 KB) Data publikacji: 2017-12-06 10:30:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. oświetlenia
(wnoswietl.pdf - 2821.698 KB) Data publikacji: 2017-12-06 10:35:54 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zadań publicznych, funduszu sołeckiego, rad
(wnzadpub.pdf - 891.935 KB) Data publikacji: 2018-01-11 11:27:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
(wnopzwierz.pdf - 3200.932 KB) Data publikacji: 2018-01-17 11:20:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. postępowań administracyjnych
(wnpostadmin.pdf - 4378.112 KB) Data publikacji: 2018-01-17 11:25:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. uchwał w sprawie naliczania opłaty adiacenckiej
(wnoplata.pdf - 567.821 KB) Data publikacji: 2018-01-19 13:19:21 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. umowy ze schroniskiem w 2017 roku
(schronisko.zip - 5338.081 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:26:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. utrzymania psa w schronisku
(utrzymanie.zip - 5365.988 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:30:06 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zapytania na utrzymanie psa w schronisku w 2018 roku
(zapschronisko.pdf - 319.385 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:34:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. usług telekomunikacyjnych
(opertelkom.pdf - 730.232 KB) Data publikacji: 2018-02-22 12:15:43 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(wnwosp.pdf - 333.93 KB) Data publikacji: 2018-02-27 08:59:48 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót