Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat. Data wejścia w życie zatwierdzonej taryfy: 17.05.2018 rDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-05-16 07:28:04

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat. Data wejścia w życie zatwierdzonej taryfy: 18.05.2018 r.Załączone pliki:

Decyzja Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie - KR.RET.070.58.2018.
(decyzjataryfa.pdf - 43.379 KB) Data publikacji: 2018-05-15 14:10:34 Redaktor: Piotr Giereś
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat
(Taryfaczarnocin.pdf - 4965.173 KB) Data publikacji: 2018-05-15 14:12:17 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót