Podział Organizacyjny Urzędu Gminy Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-03-28 09:01:07


Referat Finansowy:

mgr Zbigniew Piś – Skarbnik Gminy, pok. 24, 
tel. 41 35-12-028 w. 233,
e-mail: skarbnik@czarnocin.com.pl

Danuta Kowalska – Zastępca Skarbnika, Główny Księgowy, pok. 16,
tel. 41 35-12-028 w. 226,
e-mail:d.kowalska@czarnocin.com.pl

mgr Barbara Dziewięcka – Podinspektor ds. budżetowych,pok. 16,
tel.41 35-12-028 w. 226,
e-mail: b.dziewiecka@czarnocin.com.pl

Marcjanna Fortuna – Inspektor ds. podatkowych, pok. 12,
tel. 41 35-12-028 w. 222,
e-mail: m.fortuna@czarnocin.com.pl

Ewa Sakwa – Inspektor ds. podatkowych i opłat, pok. 12,
tel.41 35-12-028 w. 222,
e-mail: e.sakwa@czarnocin.com.pl

mgr Agata Wielgus – Inspektor ds. budżetowych, pok. 10,
tel. 41 35-12-028, w. 220,

Beata Wojas – Podinspektor ds. płac i zasiłków, pok. 10
tel. 41 35-12-028 w. 220,                                                                                                                                                                   e-mail: b.wojas@czarnocin.com.pl

Martyna Gaweł – Referent ds. budżetowych,pok. 16,
tel.41 35-12-028 w. 226,
e-mail: m.gaweł@czarnocin.com.pl

Referat Budownictwa i Geodezji:

mgr inż. Jolanta Kubicka – Kierownik Referatu - inwestycje i zamówienia publiczne, pok. 26,
tel. 41 35-12-305, (41) 35-12-028 w. 235,
e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl

mgr inż. Ewelina Bądkowska – mł. referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, pok. 26,
tel. 41 35-12-028 w. 235,
e-mail: e.badkowska@czarnocin.com.pl

mgr inż. Ilona Skóra - Ref. ds. infrastruktury komunalnej, pok 26,
tel. 413512028 w. 235,
e-mail: i.skora@czarnocin.com.plReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

mgr inż. Agata Wróbel – Sekretarz Gminy Czarnocin, pok. 21,
tel. (41) 35-12-028 w. 232,
e-mail: sekretarz@czarnocin.com.pl

Agnieszka Kucharz – Młodszy Referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
pok. 22, tel. (41) 35-12-028 w. 230,
e-mail: a.kucharz@czarnocin.com.pl

Joanna Bandura – Inspektor ds. Organizacyjnych, pok. 15,
tel. (41) 35-12-028 w. 225,
e-mail: j.bandura@czarnocin.com.pl

Wioleta Robak – Referent ds. ewidencji ludności, sportu i współdziałania z jednostkami OSP, pok. 25,
tel. 41 35-12-028 w. 234

mgr inż. Piotr Giereś – Informatyk, pok. 14,
tel. 41 35-12-028 w. 221,
e-mail: informatyk@czarnocin.com.pl

mgr Dominika Bączek – Referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami,
pok. 2, tel. (41) 35-12-028 w. 211,


mgr Małgorzata Szpyt – Samodzielne stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, oświaty, pok. 15,
tel. 41 35-12-028 w. 225,
e-mail: m.szpyt@czarnocin.com.pl

mgr Monika Szumera – Samodzielny referent ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie środków unijnych, pok. 2,
tel. 41 35-12-028 w. 211,
e-mail: m.lyp@czarnocin.com.pl

mgr Sylwia Giereś – Podinspektor ds. ochrony środowiska, pok. 2,
tel. 41 35-12-028 w. 211,
s.gieres@czarnocin.com.pl

 

Referat Komunalny


mgr Mariusz Nawrot – Kierownik Referatu Komunalnego, pok. 20,
tel. 41 35-12-169,
e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl,

mgr Agata Dębska – Inspektor ds. księgowych pok. 20,
tel. (41) 35-12-169,
e-mail:a.debska@czarnocin.com.pl,

Joanna Mucha – Referent - Inkasent, pok. 20,
tel. 509986859,Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego:

mgr Iwona Błaszczyk – Kierownik USC, pok. 25,
tel. 41 35-12-028, w. 234,
e-mail: i.blaszczyk@czarnocin.com.pl

mgr inż. Agata Wróbel – Zastępca Kierownika USC,

Biblioteka

Jadwiga Michalczewska – Dyrektor Biblioteki,
tel. 41 35-12-028, w.214,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Małgorzata Pieron – p. o. Kierownik GOPS, pok. 11,
tel. 41 35-12-428, 41 35-12-028, w. 221,
e-mail: gops.czarnocin@wp.pl

mgr Marlena Bartela – Pracownik Socjalny, pok. 11,
tel. 41 35-12-428, 41 35-12-028, w. 221,

teren: Cieszkowy, Ciuślice, Kolosy, Mikołajów, Miłwczyce, Opatkowiczki, Soboszów, Sokolina, Stradów, Swoszowice, Zagajów;

mgr Renata Wolniarska – Pracownik Socjalny, pok. 11,
tel. 41 35-12-028, w. 221,

teren: Zagaje Stradowskie, Michałowice, Malżyce, Mękarzowice, Czarnocin, Bieglów, Koryto, Krzyż, Dębiany, Charzowice, Stropieszyn, Będziaki, Turnawiec;

mgr Żaneta Deszcz – Asystent Rodziny, pok. 13, tel. 41 35-12-028, w. 223,

teren: Gmina Czarnocin

Halina Filosek – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych, pok. 13,
tel. 41 35-12-028, w. 223,

mgr inż. Anna Kowalska - Referent ds. wychowawczych, pok. 13
tel. 41 35-12-028, w. 223

Kamila Dryja - Referent ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik socjalny
tel. 41 35-12-028, w. 223Obsługa Prawna:

mec. Małgorzata Sierdzińska – Radca Prawny, tel. (41) 35-12-028 w. 212

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Halina Filosek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pok. 13, tel. 41 35-12-028 w. 223, 41 35-12-016   

Danuta Kowalska – Członek Komisji

Teresa Nawrot – Członek Komisji

Klaudia Żwirek – Członek Komisji

Antoni Kocela- Członek Komisji

Arkadiusz Piątek – Członek Komisji

Lechosław Nawrot – Członek Komisji


Gminny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kamila Dryja – Przewodnicząca Zespołu , tel. (41) 35-12-028 w. 223

Filosek Halina – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

Nawrot Teresa – Członek Zespołu

Wolniarska Renata – Członek Zespołu

Edyta Kot – Członek Zespołu

Kwiecień Stanisław – Członek Zespołu

Buła Beata – Członek Zespołu

Zachariasz Renata – Członek Zespołu

Kurczyna Dariusz – Członek Zespołu

Nowak Katarzyna – Członek Zespołu

Wasik Bernadeta – Członek Zespołu

Jadwiga Banasik Kuc – Członek Zespołu

Załączone pliki:

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnocinie
(282regulamin.pdf - 11355.739 KB) Data publikacji: 2017-07-28 09:31:43 Redaktor: Piotr Giereś
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnocinie
(124Aregulamin.pdf - 439.359 KB) Data publikacji: 2017-07-28 09:32:54 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót