Wersja do druku

Opublikowano: 2012-07-30 10:12:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Michałowice - Michałowice od km 0+230 do km 0+760, dł 530 mb

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 3. Wykonawcy CEWAP Sp. z o.o. Celiny, 26-020 Chmielnik za cenę ofertową ryczałtową brutto - 101787,42 zł który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1150
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2012-07-11 13:55:31
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu