Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-29 23:00:14

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów rekreacyjno - wypoczynkowych w miejscowości Swoszowice

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy: Zakład Remontowo - Budowlany RASBUD, 28-136 Nowy Korczyn, Strożyska 47 za cenę ofertową ryczałtową brutto - 24898,98 zł który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1129
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-05-10 09:44:18
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu